Om meg

GynGrimstad består av privatpraktiserende gynekolog May Beathe Rodvelt Lindelid. Gynekolog May Beathe R. Lindelid ønsker å skape en trygg og god atmosfære, for deg som pasient  og vil imøtekomme deg på best mulig måte, enten du søker for et problem, eller rett og slett ønsker en rutinesjekk.

Gynekolog May Beathe R. Lindelid

Relevant faglig bakgrunn:

  • Medisinerstudiet gjennomført ved Universitetet i Tromsø, uteksaminert 2002.
  • Lege under spesialisering ved Sykehuset Innlandet HF, Elverum Sykehus i perioden 2005-2013.
  • Jobbet på Helsestasjon for ungdom i Løten kommune ved siden av turnustjensten.
  • Lege under spesialisering (gruppe 1-tjeneste) ved Akershus Universitetsykehus i perioden 2012-2014.
  • Kirurgisk tjeneste ved Kirurgisk Avdeling, Sykehuset Innlandet HF, Hamar sykehus i 2013.
  • Spesialistgodkjenning i Fødselshjelp og kvinnesykdommer i juni 2015.
  • Overlege ved Sykehuset Innlandet HF, Elverum sykehus 2013-2016.
  • Deltok i nasjonalt forbedringsarbeid innen Fødselshjelp som representant for Elverum sykehus i 2014-2016.
  • Overlege ved Kvinneklinikken, Sørlandet sykehus – Kristiansand i perioden 2016-2019 (heltid/deltid).
  • Overlegevikar Sørlandet sykehus Arendal, fra 2021, pågående